İş Ortaklarımız

İÇERİK ORTAKLARI

GOLMS’i şirketlerin tüm Öğrenme ve Gelişim ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir platform haline getirme konusunda en büyük destekçimiz olan İçerik Ortaklarımız, çeşitli konularda çok sayıda Hazır E-Öğrenme seçeneği sunmamıza yardımcı oluyor. Bu katalog E-Öğrenme seçeneklerine ekonomik koşullarla sahip olabilir, onu hemen kullanmaya başlayabilir ve öğrenme ihtiyaçlarınızı etkin bir biçimde karşılayabilirsiniz.

ENTEGRASYON ORTAKLARI

Uçtan uca Öğrenme ve Gelişim ile İK Yönetimi için kusursuz bir ekosistem sunabilme yolunun sinerji ve güç birliğinden geçtiğine inanıyoruz. Kendi alanlarının en iyisi olan Entegrasyon Ortaklarımız, ürünlerimizi ve dolayısıyla işletmenizi bir üst seviyeye taşımamıza yardımcı oluyor.

Darwinbox; istihdam sürecinin İşe Alım, İşgücü Yönetimi, Sosyal Haklar Yönetimi,
Yetenek Yönetimi, Çalışan Katılımı, İş Akışları ve Çalışan Analizlerinden oluşan tüm
İK ihtiyaçlarını karşılayan, bulut tabanlı ve tam kapsamlı bir İK platformudur.